Информационен ден с пресконференция за изпълнявания съгласно договора по…

Информационен ден с пресконференция за изпълнявания съгласно договора проект „Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД”

В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0826-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 и в съответствие с правилата за информация и комуникация на 26 юли 2018 г. в 10.00 часа на територията на „Агротехчаст” АД – гр. Оряхово, ул. Врачанско шосе, ще бъде проведен информационен ден с пресконференция за изпълнявания съгласно договора проект „Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД”. Каним интересуващите се да присъстват на пресконференцията.