Агротехчаст АД обявява процедура за избор на изпълнители с публича покана за доставка на ДМА

Агротехчаст АД обявява процедура за избор на изпълнители с публича покана за доставка на ДМА.
Материалите за процедурата може да изтеглите тук
Краен срок за подаване на оферти 30.01.2018 г.